สัมภาษณ์พิเศษ นังสือพิมพ์ข่าวหุ้น หัวข้อข่าว : IND ลั่น Q4 พีกสุดดันปีนี้พลิกกำไร

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.สุรินทร์  โซนี่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น หัวข้อข่าว : IND ลั่น Q4 พีกสุดดันปีนี้พลิกกำไร เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566