ประชุมใหญ่ผู้บริหารและพนักงาน มอบนโยบายปี 2567

ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหาร และดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุมใหญ่คณะผู้บริหารและพนักงาน
มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2567 โดยการประชุม และพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)