ส่งมอบความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2567

ส่งมอบความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2567จาก ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูนประธานกรรมการบริหาร และดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)