สวดมนต์นั่งสมาธิประจำเดือนมกราคม 2567

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดโครงการสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำปี 2567 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในครั้งนี้ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหาร
เป็นประธานการจัดกิจกรรม ในเดือนมกราคม โครงการดังกล่าวเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก มีการฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งถือเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ
ทำให้ทุกคนคิด ทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน กิจกรรมจัดขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 9.00 - 9.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)