โครงการ "IND ส่งต่อความสุข ร่วมสานฝันเด็กไทย"

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (IND) นำโดย คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และเลขานุการบริษัท พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ
มอบทุนสนับสนุน จำนวน 40,000 บาท คอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กให้กับนักเรียน โรงเรียนบางพะเนียง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในโครงการ "IND ส่งต่อความสุข ร่วมสานฝันเด็กไทย" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ที่จัดทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กว่า เป็นอนาคตสำคัญของชาติ
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567ณ โรงเรียนบางพะเนียง จังหวัดฉะเชิงเทรา