เดินสายสวัสดีปีใหม่ 12 สื่อสายหุ้น

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดินสายสวัสดีปีใหม่สื่อ 12 สื่อ ได้แก่
สำนักข่าว Hooninside.com  สำนักข่าวมิติหุ้น, Wealthythai.com, สำนักข่าว eFinanceThai, สำนักข่าว Hoonsmart.com, สำนักข่าว Infoquest, หนังสือพิมพ์สยามรัฐ, หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน, สำนักข่าวStockFocusnews.com, สำนักข่าว Share2Trade.com, หนังสือพิมพ์แนวหน้า, และสำนักข่าวบ้านเมือง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566