พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหาร ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร 
รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567
ณ ห้องประชุมหมายเลข 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ฝั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา