งานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

เนื่องในโอกาสที่ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ปีนี้จึงได้จัดงาน “อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ปี เพื่อขอบคุณคณะผู้บริหาร นำโดย พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท , ดร.ชัยณรงค์  ณ  ลำพูน ประธานคณะกรรมการบริหาร รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานทุกภาคส่วนที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 อย่างมั่นคงและงดงาม

  ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2526 ของบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตลอดระยะเวลา 40 ปี บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบาย “คิด ทำ สำเร็จ” ด้วยมุ่งมั่นพัฒนา วิศวกรรมก้าวหน้า ลูกค้าประทับใจ ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล  พร้อมทั้งอุดมการณ์แห่งการแบ่งปัน มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดทำโครงการ CSR ตลอดทั้งปี รวมถึงเน้นให้บริการลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางการค้าต่างๆ โดยยืนหยัดในการส่งมอบและคัดสรรงานที่มีคุณภาพ

จากจุดเริ่มต้น โดยปณิฐานอันแรงกล้าที่จะร่วมพัฒนาชาติ บ้านเมืองสู่ความรุ่งเรืองและมั่นคงในฐานะบริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรมนับเป็นระยะเวลา 40 ปี ที่บริษัทฯได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับตลอดมา บริษัทฯจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยการร่วมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าช่วยขับเคลื่อนการทำงานขององค์กร และสามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจที่มั่นคงในระยะยาวอย่างมีคุณภาพ  ยิ่งไปกว่านั้น จะแสวงหาพันธมิตรธุรกิจและคู่ค้าธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อวางรากฐานให้แข็งแกร่งและนำผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

  สำหรับก้าวต่อไปของ IND การร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานที่ทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มความสามารถ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดพลังที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในปีต่อๆ ไป บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีเช่นเดิม เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในยุคของ Digital Disruption และ Carbon Credit ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม พร้อมทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์