โครงการ "IND สมทบทุนช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง"

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำโดย  ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานบริหาร เลขานุการบริษัท ดร.สุรินทร์ โซนี่  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ  นักลงทุนสัมพันธ์  คุณนันท์นภัส คงรอด ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานบัญชีและการเงินและคุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานบริษัท เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนสมทบทุน จำนวน 50,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช  ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ในโครงการ "IND สมทบทุนช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง" โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไพรัช  เทพมงคล  เลขานุการมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช