งานครบรอบ “ปีที่ 21 หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น”

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารเลขานุการบริษัท  และคุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 21 “หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น” พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแก่ "มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณบุญมี อ่อนน้อม บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้นเมื่อวันที่  7 มีนาคม 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ