“งานสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร” เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำโดย พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท,
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหาร, ท่านที่ปรึกษาบริษัท, ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน จัดกิจกรรม “งานสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร”
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567
ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)