เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ

บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป หรือ IND นำทีมโดย ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทฯ เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟแล่นผ่านเทือกเขา สะพาน สลับกับลอดอุโมงค์ โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่างานก่อสร้าง 19,985 ล้านบาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 71 เดือน ระยะทางโครงการ 87 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2571 กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 ณ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย