โครงการ “IND บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4”

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND โดย คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร พร้อมด้วยคุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณนันท์นภัส คงรอด ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงินและตัวแทนพนักงานบริษัท จำนวน 22 คนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “IND บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4” และร่วมบริจาคเงินจำนวน 40,000 บาทให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีคุณสิณีนาฎ อุทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย