ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ประจำปี 2567

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดสวัสดิการให้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยโรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)