ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันหรือ MOU กับ Green Consultants Global Private Limited company

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND โดย ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหาร คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร
และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันหรือ MOU กับ Green Consultants Global Private Limited company เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน และขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านการผสมผสานพื้นที่งาน ความเชี่ยวชาญ ของทั้งสองบริษัทฯ ลงนามวันที่ 27 พฤษภาคม 2567