IND ร่วมออกบูธในงาน mai Forum 2024

ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (IND) ถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในโอกาสเข้าร่วมงาน “mai FORUM 2024 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 8”  ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใต้แนวคิด “25 ปี ตลาดหลักทรัพย์ mai สร้างโอกาสและการเติบโต OPPORTUNITY X GROWTH”  โดยภายในงาน IND ได้ฉายภาพธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มาร่วมตอบข้อซักถามให้กับนักลงทุนในแวดวงตลาดเงิน ตลาดทุนที่มาร่วมงานให้ได้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจบริษัทฯ