ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Myanma Small & Medium Sized Petroleum Enterprises Development Public Company Limited บริษัทขนส่งน้ำมันประเทศพม่า

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ร่วมกับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Myanma Small & Medium Sized Petroleum Enterprises Development Public Company Limited บริษัทขนส่งน้ำมันของประเทศพม่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสานสัมพันธ์ในการพัฒนาธุรกิจ กิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ อาคาร 9 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)