บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดงานทำบุญบริษัทฯ ในโอกาสครบรอบ 36 ปี

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดงานทำบุญบริษัทฯ ในโอกาสครบรอบ 36 ปี โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน คณะกรรมการ ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน
ร่วมงานทำบุญในครั้งนี้ด้วย โดยทำการไหว้สักการะศาลทั้ง 4 จุด

จุดที่ 1 : ศาลพระพรหม (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน)
จุดที่ 2 : ศาลตายาย ทั้ง 2 จุด (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน)
จุดที่ 3 : ศาลพระภูมิเจ้าที่ (ชั้น 7)
และร่วมพิธีสงฆ์ ทำบุญบริษัท ณ ห้องสันทนาการชั้น 7 (สำนักงานใหญ่) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สักการะ ศาลพระพรหม (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการ  ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ไหว้สักการะ ศาลพระพรหม (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน) เพื่อเป็นสิริมงคล
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการ ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน  บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ไหว้สักการะ ศาลพระพรหม (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน) เพื่อเป็นสิริมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ไหว้สักการะ ศาลพระพรหม (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน) เพื่อเป็นสิริมงคล

สักการะ ศาลตายาย ทั้ง 2 จุด (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการ ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ไหว้สักการะ ศาลตายาย (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน) เพื่อเป็นสิริมงคล

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการ  ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ไหว้สักการะ ศาลตายาย (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน) เพื่อเป็นสิริมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการ ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ไหว้สักการะ ศาลตายาย (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน) เพื่อเป็นสิริมงคล
 


 สักการะ ศาลพระภูมิเจ้าที่ (ชั้น 7 สำนักงานใหญ่)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการ ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ไหว้สักการะ ศาลตายาย (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน) เพื่อเป็นสิริมงคล

ร่วมพิธีสงฆ์ ทำบุญบริษัท ณ ห้องสันทนาการชั้น 7  (สำนักงานใหญ่)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการ ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด                  
ร่วมฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ คณะกรรมการ ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด                  
ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระผู้ใหญ่พรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานพระผู้ใหญ่พรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานพระผู้ใหญ่พรมน้ำพระพุทธมนต์
 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน