งานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

งานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าบริษัท