ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับที่ 22524 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับที่ 22524 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ในการดำเนินธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา