ภาพบรรยากาศงานฉลอง ครบรอบ 36 ปี บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์