พิธีมอบประกาศรางวัลเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบตัวอย่าง

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง และหัวหน้าแผนกบริหาร คุณศิริลักษณ์ อุทธวัง พนักงานบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่าง ในโครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับภาค โดยได้รับมอบรางวัลเกียรติคุณจากองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 คุณอำพล เสนาณรงค์ ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
ขอแสดงความยินดีกับ 
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณถาวร จิตจง
ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างขอแสดงความยินดีกับ 
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณถาวร จิตจง
รับมอบรางวัลเกียรติคุณบุคคลต้นแบบตัวอย่าง
จากท่านองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 คุณอำพล เสนาณรงค์ขอแสดงความยินดีกับ
หัวหน้าแผนกบริหาร คุณศิริลักษณ์ อุทธวัง
ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างขอแสดงความยินดีกับ 
หัวหน้าแผนกบริหาร คุณศิริลักษณ์ อุทธวัง
รับมอบรางวัลเกียรติคุณบุคคลต้นแบบตัวอย่าง
จากท่านองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 คุณอำพล เสนาณรงค์
เพื่อนพนักงานบริษัท อินเด็กซ์ฯ มาร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณถาวร จิตจง
และหัวหน้าแผนกบริหาร คุณศิริลักษณ์ อุทธวัง ในงานนี้ด้วย