ลงนามสัญญา โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง MTC และ ETC

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาร่วมกับ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ในโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Manual Toll Collection System (MTC) และการเตรียมการเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Electronic Toll Collection System (ETC) พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) โดยกรรมการผู้จัดการ คุณธานินทร์ พานิชชีวะ

ลงนามสัญญากับ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ในโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง MTC และ ETC
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) โดยกรรมการผู้จัดการ คุณธานินทร์ พานิชชีวะ

ลงนามสัญญากับ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ในโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง MTC และ ET


บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) โดยกรรมการผู้จัดการ คุณธานินทร์ พานิชชีวะ

ลงนามสัญญากับ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ในโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง MTC และ ETC

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ถ่ายภาพร่วมกัน