SPORT NIGHT PARTY HAPPY NEW YEAR 2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563 ในธีม SPORT NIGHT PARTY HAPPY NEW YEAR 2020 ซึ่งภายในงานมีการมอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีอายุงานครบตามเกณฑ์, มอบรางวัลให้กับพนักงาน ดีเด่นประจำปี 2562, มอบรางวัลการแต่งกายเข้าธีมงาน, กินเลี้ยงสังสรรค์, ฟังดนตรี, ลุ้นของรางวัลมากมาย และยังมีของรางวัล เซอร์ไพรส์พิเศษจากผู้บริหาร โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอบอุ่น และรอยยิ้มที่มอบให้กัน ในวาระ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานเลี้ยงสังสรรค์จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ห้องบุษราคัมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
ถ่ายภาพภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน, ภรรยา คุณจินตนา ณ ลำพูน, รปธ.กลุ่มงานบริหาร ดร.พรลภัส ณ ลำพูน, ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน,
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร ผศ.ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำพูน
ถ่ายภาพภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และครอบครัว
ถ่ายภาพภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563ประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ 
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563ประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ 
ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บริหารและพนักงาน
ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์   ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน
ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563กรรมการบริษัท รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม
ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563ผปธ.สายงานโครงการขนาดใหญ่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์
และผปธ.สายงานพัฒนาธุรกิจ คุณชุมพล สังขปรีชา
ถ่ายภาพร่วมกับพนักงาน ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563พนักงานถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563พนักงานถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563พนักงานถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน และผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร คุณวรางคณา ณ ลำพูน
ถ่ายภาพร่วมกับพนักงานในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

 

   

พนักงานถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

     
   
พนักงานถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

 

  

พนักงานถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

   

พนักงานถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร คุณวรางคณา ณ ลำพูน
ถ่ายภาพร่วมกับพนักงานในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

    

พนักงานเล่นเกมส์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

    

พนักงานเล่นเกมส์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

 

  

พนักงานเล่นเกมส์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563รปธ.กลุ่มงานปฏิบัติการ คุณสุชาติ เกตุจินากูล
ร่วมเล่นเกมส์กับพนักงาน ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

    

พนักงานถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563ประธานจัดงานปีใหม่ คุณถาวร จิตจง
ขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
ขึ้นกล่าวทักทายคณะผู้บริหาร, พนักงาน และแขกที่มาร่วมงานประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ
ขึ้นกล่าวเปิดงานและกล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่คณะผู้บริหาร, พนักงาน
และแขกที่มาร่วมงาน

.

ประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ มอบโล่ให้แก่พนักงานปฏิบัติงานครบ 10 ปี ให้กับวิศวกรสำนักงาน คุณจีรวรรณ วงศ์ยาชัยประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ มอบโล่ให้แก่พนักงานปฏิบัติงานครบ 15 ปี ให้กับหัวหน้าแผนกควบคุมเอกสาร คุณธนันพัชร์ จงใจพานิชเจริญประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ มอบโล่ให้แก่พนักงานปฏิบัติงานครบ 15 ปี ให้กับหัวหน้าแผนกบุคคล คุณศันสนีย์ ศรีภิรมย์ประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ มอบโล่ให้แก่พนักงานปฏิบัติงานครบ 15 ปี ให้กับพนักงานรับ-ส่งเอกสาร คุณสุวิทย์ กระทู้นันท์ประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ มอบโล่ให้แก่พนักงานปฏิบัติงานครบ 15 ปี ให้กับ Inspector-3 (Depot-Civil+Architect Building Service) No.237 คุณสรกฤต ยุพาพินประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ มอบโล่ให้แก่พนักงานปฏิบัติงานครบ 20 ปี ให้กับพนักงานรับ-ส่งเอกสารคุณสุปัน แสงส่องประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ มอบโล่ให้แก่พนักงานปฏิบัติงานครบ 25 ปี ให้กับช่างควบคุมงาน (ไฟฟ้า) คุณรุ่งโรจน์ โมฬีชาติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน มอบรางวัลและโล่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2562 ให้กับพนักงานบริการ คุณศิริพร เหลือชั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน มอบรางวัลและโล่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2562 ให้กับวิศวกรสำนักงาน คุณจีรวรรณ วงศ์ยาชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน มอบรางวัลและโล่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2562 ให้กับช่างเทคนิคงานสำรวจ 2 คุณอานุภาพ แก้วมรกตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน มอบรางวัลและโล่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2562 ให้กับผปธ.สายบัญชีและการเงิน คุณนันท์นภัส คงรอดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน มอบรางวัลและโล่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2562 ให้กับพนักงานขับรถยนต์ คุณสุวันชัย พัฒนเพิ่มวงเด็กสมบูรณ์ ขับร้องเพลงภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

     

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
ร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563ของรางวัลมากมายภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
มอบทองคำ รางวัลเซอร์ไพรส์พิเศษ ให้กับพนักงานผู้โชคดีผู้ที่เข้ารอบการแต่งกายเข้าธีมงานประเภทบุคคล
 
                     

ผู้เข้ารอบการแต่งกายเข้าธีมงานประเภทบุคคล แนะนำตัวบนเวที

    

ผู้เข้ารอบการแต่งกายเข้าธีมงานประเภทบุคคล แนะนำตัวบนเวที

    

ผู้เข้ารอบการแต่งกายเข้าธีมงานประเภทบุคคล แนะนำตัวบนเวทีผู้เข้ารอบการแต่งกายเข้าธีมงานประเภทบุคคล
เต้นเรียกคะแนนและเสียงเชียร์ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร คุณวรางคณา ณ ลำพูน
มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแต่งกายเข้าธีมงานประเภทบุคคลผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร คุณวรางคณา ณ ลำพูน
มอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศการแต่งกายเข้าธีมงานประเภทบุคคล

    

“ทีม Black & White สังเวียนอินเด็กซ์” เข้ารอบการแต่งกายเข้าธีมงานประเภททีม

    

 “ทีม AC AC MEMO” เข้ารอบการแต่งกายเข้าธีมงานประเภททีม

         

“Cooper Baseball” เข้ารอบการแต่งกายเข้าธีมงานประเภททีม

    

“ทีมช้างยิ้ม” เข้ารอบการแต่งกายเข้าธีมงานประเภททีม

    

ทีมเข้ารอบการแต่งกายเข้าธีมงานประเภททีม
เต้นแข่งกันเพื่อเรียกคะแนนและเสียงเชียร์ทีมเข้ารอบการแต่งกายเข้าธีมงานประเภททีม

    

บรรยากาศการเชียร์ ผู้เข้ารอบการแต่งกายเข้าธีมงานผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน
และผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร คุณวรางคณา ณ ลำพูน
มอบรางวัลชนะเลิศการแต่งกายเข้าธีมงานประเภททีมให้กับ “ทีมช้างยิ้ม”ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร คุณวรางคณา ณ ลำพูน
มอบรางวัลรองชนะเลิศการแต่งกายเข้าธีมงานประเภททีม
ให้กับ“ทีม Black & White สังเวียนอินเด็กซ์”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน 
มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีรปธ.กลุ่มงานบริหาร ดร.พรลภัส ณ ลำพูน 
มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีรปธ.กลุ่มงานปฏิบัติการ คุณสุชาติ เกตุจินากูล
มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร คุณประสิทธิ์  เอี่ยมสำอาง มอบรางวัลให้กับผู้โชคดี
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์ประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ
จับรางวัลผู้โชคดีประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ
มอบรางวัลเซอร์ไพรส์พิเศษ ให้กับผู้โชคดีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน
มอบรางวัลเซอร์ไพรส์พิเศษ ให้กับผู้โชคดีคุณจินตนา  ณ ลำพูน มอบรางวัลเซอร์ไพรส์พิเศษ ให้กับผู้โชคดี
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำพูน
มอบรางวัลเซอร์ไพรส์พิเศษ ให้กับผู้โชคดีผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล คุณวรนัฎ ณ ลำพูน
มอบรางวัลเซอร์ไพรส์พิเศษ ให้กับผู้โชคดีรปธ.กลุ่มงานบริหาร ดร.พรลภัส ณ ลำพูน
มอบรางวัลเซอร์ไพรส์พิเศษ ให้กับผู้โชคดีที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร คุณสุรินทร์ โซนี่
มอบรางวัลเซอร์ไพรส์พิเศษ ให้กับผู้โชคดีผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณรัฐวิชญ์  ณ ลำพูน
มอบรางวัลเซอร์ไพรส์พิเศษ ให้กับผู้โชคดีผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร คุณวรางคณา ณ ลำพูน
มอบรางวัลเซอร์ไพรส์พิเศษ ให้กับผู้โชคดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณสมเกียรติ ศรลัมพ์
มอบรางวัลเซอร์ไพรส์ให้กับผู้โชคดี
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิชผู้โชคดีได้รับรางวัล HD TV 32” สนับสนุนของรางวัลโดย
บริษัท อีทีเอส โอ๊คเวลล์ จำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน, ที่ปรึกษา
ถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน, ที่ปรึกษา
ถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

 
 


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และพนักงาน
ถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

    

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และพนักงาน
ถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

 

   

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และพนักงาน
ถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

    

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน, ที่ปรึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

 
   

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และพนักงาน
ถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563
 

   

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และพนักงาน
ถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563
 


ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.อ.ธรรมรัชต์ เจริญกุล
และพนักงานถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563


ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร คุณประสิทธิ์ เอี่ยมสำอาง
และพนักงานถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และพนักงาน
ถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณรัฐวิชญ์  ณ ลำพูน, ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร คุณวรางคณา  ณ ลำพูน และบุตรชาย
ถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

       

พนักงานถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563พิธีกรงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563พนักงานถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563แขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563ผปธ.สายงานโครงการขนาดใหญ่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์, ผปธ.สายงานพัฒนาธุรกิจ คุณชุมพล สังขปรีชา
และพนักงานถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

    

พนักงานถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

   

พนักงานถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563

      

พนักงานถ่ายภาพร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2563