เข้าเยี่ยมชมคลังน้ำมันพิจิตร

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และคณะผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เข้าเยี่ยมชมคลังน้ำมันพิจิตร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ
และเป็นผลงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง ของบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ให้กับบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
ในการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและพาเข้าเยี่ยมชมโดย คุณเจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
และคุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ณ คลังน้ำมันพิจิตร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563


ณ คลังน้ำมันพิจิตร อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร


พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เข้าเยี่ยมชมคลังน้ำมันพิจิตร ณ คลังน้ำมันพิจิตร อ.วชิรบารมี จ.พิจิตรคุณเจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด 
และ คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และคณะผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
พร้อมพาเยี่ยมชมคลังน้ำมันพิจิตร  ณ คลังน้ำมันพิจิตร อ.วชิรบารมี จ.พิจิตรดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ ที่ปรึกษาสายงานคลังน้ำมันลำปาง
คุณถาวร จิตจง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ร่วมเยี่ยมชมคลังน้ำมันพิจิตร และถ่ายภาพร่วมกัน ณ คลังน้ำมันพิจิตร อ.วชิรบารมี จ.พิจิตรคุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
มอบของที่ระลึกให้กับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา และถ่ายภาพร่วมกัน
ณ คลังน้ำมันพิจิตร อ.วชิรบารมี จ.พิจิตรดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
มอบของที่ระลึกให้กับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา และถ่ายภาพร่วมกัน
ณ คลังน้ำมันพิจิตร อ.วชิรบารมี จ.พิจิตรดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ ที่ปรึกษาสายงานคลังน้ำมันลำปาง บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ถ่ายภาพร่วมกับ ท่าน นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คุณเจตจันทร์ อังกุลดี สมาชิกสภาจังหวัดพิจิตร
ณ คลังน้ำมันพิจิตร อ.วชิรบารมี จ.พิจิตรณ คลังน้ำมันพิจิตร อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา, ท่าน นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คุณเจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และคณะผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ถ่ายภาพร่วมกัน ณ คลังน้ำมันพิจิตร อ.วชิรบารมี จ.พิจิตรพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา, ท่าน นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คุณเจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ถ่ายภาพร่วมกัน ณ คลังน้ำมันพิจิตร อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร