การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีพลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจ้งผลการดำเนินธุรกิจในปี 2562 ที่ผ่านมา และรวมถึงแผนการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ห้องประชุมชั้น 7 ในวันจันทร์ที่ 16  มีนาคม 2563จุดลงทะเบียน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 253ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ลงทะเบียน เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563


 
พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม
พร้อมด้วย ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และคณะกรรมการบริษัท ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563คุณรัฐวิชญ์  ณ ลำพูน เลขานุการบริษัท  กล่าวนำเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม
พร้อมด้วย ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และคณะกรรมการบริษัท ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563