งานพิธีรับมอบโล่

        วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้รับมอบโล่จากโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสปี 2560  ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล และบริษัทยังคงเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561อย่างต่อเนื่อง
 

บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ