เยียวยาภาวะเศรษฐกิจ และ โควิด – 19 (รอบที่ 1)

การช่วยเหลือและเยียวยา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันนั้น
พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท และ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด มีความเป็นห่วงถึงความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตของพนักงานที่ต้องเผชิญในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้ช่วยเหลือและเยียวยามอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับพนักงาน
ทั้งยังเป็นกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้
บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ