การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2563

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2563
โดยมีพลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ห้องประชุมชั้น 7 
ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2563

 

ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2563

 

พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และคณะกรรมการบริษัท ร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2563

 

คุณรัฐวิชญ์  ณ ลำพูน เลขานุการบริษัท กล่าวนำเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2563


  

พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม
พร้อมด้วย ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และคณะกรรมการบริษัท ร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2563