ลงนามสัญญา งานจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ

กรมท่าอากาศยาน ลงนามสัญญาร่วมกับ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อลานา เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด
ในงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 ณ กรมท่าอากาศยาน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด โดยคุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อลานา เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด
ลงนามสัญญา ร่วมกับ กรมท่าอากาศยาน ในงานจ้างงานจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ
ณ กรมท่าอากาศยานบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด โดยคุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อลานา เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด
ลงนามสัญญา ร่วมกับ กรมท่าอากาศยาน ในงานจ้างงานจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ
ณ กรมท่าอากาศยาน