ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในปัจจุบันนั้น บริษัทฯ ได้ตระหนังถึงสุขภาพอนามัยของบุคลากรในองค์กรเป็นอย่างมาก
จึงจัดสัวสดิการให้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม ชั้น 7