ถวายหน้ากากอนามัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 600 ชิ้น

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และคุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ถวายหน้ากากอนามัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 600 ชิ้น ไปยังวัดต่างๆ ทั้ง 12 แห่ง และทำการจัดส่งทางไปรษณีย์
ทั้งนี้เพื่อให้พระสงฆ์ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน