บริษัท อินเด็กซ์ฯ ร่วมใจใส่เสื้อสีเหลือง

      เดือนกรกฎาคม 2561 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ร่วมใจใส่เสื้อ
สีเหลือง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
66 พรรษา