เยียวยาภาวะเศรษฐกิจ และ โควิด - 19 (รอบที่ 3)

ณ ปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะลดน้อยลงและไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณจงเจตน์ บุญเกิด ที่ปรึกษาสายงานการเงิน และคณะผู้บริหาร ยังคงมีความเป็นห่วงถึงความเป็นอยู่ของพนักงาน จึงให้ความช่วยเหลือและเยียวยาอย่างต่อเนื่องเป็นรอบที่ 3 โดยการมอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับพนักงาน ทั้งยังเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ การช่วยเหลือและเยียวยาครั้งนี้ จัดขึ้นในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เยียวยาภาวะเศรษฐกิจ และ โควิด – 19 (รอบที่ 3)
ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่วยเหลือเยียวยามอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับพนักงาน

ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณจินตนา ณ ลำพูน (ภรรยา)
ร่วมมอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับพนักงาน

คุณจงเจตน์ บุญเกิด ที่ปรึกษาสายงานการเงิน มอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับผู้บริหารและพนักงานคุณสุรินทร์   โซนี่  นักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ ร่วมมอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับพนักงานคุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมมอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับพนักงานพล.อ.ธรรมรัชต์ เจริญกุล ที่ปรึกษาสายงานทั่วไป ร่วมมอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับพนักงานเยียวยาภาวะเศรษฐกิจ และ โควิด – 19 (รอบที่ 3)

เยียวยาภาวะเศรษฐกิจ และ โควิด – 19 (รอบที่ 3)
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณจงเจตน์ บุญเกิด ที่ปรึกษาสายงานการเงิน และคณะผู้บริหาร
ช่วยเหลือเยียวยามอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับพนักงาน