ตรวจสุขภาพผู้บริหารประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดการตรวจสุขภาพผู้บริหารประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมมาตราฐาน การตรวจสุขภาพในครั้งนี้ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8  และจัดขึ้น ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563