นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็น "บริษัทมหาชน"

 

อีกก้าวแห่งการเติบโต และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 37 ของบริษัท
ด้วยการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็น "บริษัทมหาชน"
ในชื่อ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563