พิธีลงนามสัญญา โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306)

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาร่วมกับ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ พิธีลงนามสัญญาจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 9 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พิธีลงนามสัญญา โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) ณ สถานีบริการน้ำมันสุวรรณภูมิ


คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวความร่วมมือตามสัญญา


ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนซ้ายมือ) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวความร่วมมือตามสัญญา


ลงนามสัญญาโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306)
ลงนามสัญญาลำดับที่ 1 โดย หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร (คนขวามือ) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ลงนามสัญญาร่วมกับ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนซ้ายมือ) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ลงนามสัญญาลำดับที่ 1 โดย หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร (คนขวามือ) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ลงนามสัญญาร่วมกับ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนซ้ายมือ) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ลงนามสัญญาลำดับที่ 2 คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ฝั่งขวา) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาร่วมกับ คุณถาวร จิตจง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม (ฝั่งซ้าย) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ลงนามสัญญาลำดับที่ 3 คุณณัฐพล นาคอ่วม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค (ฝั่งขวา) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาร่วมกับ คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ฝั่งซ้าย) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร (คนที่ 3 นับจากขวา) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
และ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 3 นับจากซ้าย) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พร้อมผู้ลงนามสัญญาทั้งสองฝ่ายร่วมถ่ายภาพ


หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร (คนที่ 7 นับจากขวา), คณะกรรมการ, คณะผู้บริหาร
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 7 นับจากซ้าย), ที่ปรึกษา, คณะผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ร่วมถ่ายภาพ


ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนกลาง), ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนกลาง), ที่ปรึกษา, คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)