ออกบูธ “วิศวกรรมแห่งชาติ 2563 (National Engineering 2020) ”

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรที่ปรึกษา บริหารงานโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง นำผลงานบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในระบบสาธารณูปโภคหลักๆ ของประเทศไทย ทั้งระบบขนส่งทางราง ทางอากาศ โครงข่ายถนนและงานสะพาน คลังน้ำมันและท่อขนส่งน้ำมัน งานอาคาร และงานชลประทาน เข้าร่วมออกบูธในงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2563” ช่วงระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563  ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ, คุณชุมพล สังขปรีชา
(ที่ 1 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ, คุณวรางคณา ณ ลำพูน (ที่ 2 จากขวา)
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร และคุณพิสิฐ สุวรรณเวช (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและออกแบบ
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND  ผู้ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรที่ปรึกษา การบริหารงานโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง นำผลงานบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ทั้งระบบขนส่งทางราง ทางอากาศ โครงข่ายถนนและงานสะพาน คลังน้ำมันและท่อขนส่งน้ำมัน งานอาคาร และชลประทาน เข้าร่วมออกบูธในงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2563” ช่วงระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 
ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี