ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดหลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ และช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ครั้งนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


คุณชุมพล สังขปรีชา  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจประธานจัดงาน
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้


ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเปิดงาน


วิทยากร ในการฝึกอบรม จากบริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด
บรรยายแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย


ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมอบรม


สาธิตวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

จำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้

ฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนาม

วิทยากร, คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหลังจบหลักสูตร