การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 โดยมีพลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม
พร้อมด้วย ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และคณะกรรมการบริษัท ร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

 

คุณรัฐวิชญ์  ณ ลำพูน เลขานุการบริษัท (คนที่ 2 จากขวา) กล่าวนำเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง


คุณรัฐวิชญ์  ณ ลำพูน เลขานุการบริษัท (คนที่ 2 จากขวา) กล่าวนำเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงภาพบรรยากาศการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563