ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง IND

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่ง
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND เตรียมขาย IPO เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) พร้อมเดินสายโรดโชว์นักลงทุน 9 จังหวัด ทั่วประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ นักลงทุนทั่วไป เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินธุรกิจบริษัทมากยิ่งขึ้น


สามารถดูข่าวเพิ่มเติมจากสื่อตามลิ้งค์ด้านล่าง
1. 
https://www.ryt9.com/s/prg/3177554 
2. 
https://thunhoon.com/article/232047 
3. 
https://www.infoquest.co.th/news/2020-cfa16fc2dd72ccfeb8f77ba516df593d
4. http://www.corehoononline.com/index.php/component/multicontent_client/showcontent/157514.html   
5. 
https://today.line.me/th/v2/article/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AFIND%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%209%E0%B8%88%E0%B8%A7-51MjmR
6. https://www.bluechipthai.com/news-%E0%B8%81_%E0%B8%A5_%E0%B8%95_%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87_IND_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C_9_%E0%B8%88%E0%B8%A7_-3131393932