“IND” โรดโชว์นำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ จ.ชลบุรี

ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (ที่ 10 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.พรลภัส ณ ลำพูน (ที่ 9 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหาร และนายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน (ที่ 8 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ขวาสุด) ประธานกรรมการ และนายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 4 จากขวา ) กรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูล ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา