“IND” โรดโชว์นำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ จ.นครสวรรค์

ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวนันท์นภัส คงรอด (คนกลาง) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และนายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยนายภควัฒน์ ตุลยนิติกุล (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัทเพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ่ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา