">

ระบบขนส่งทางราง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วง หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วง หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
( การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง )
งานบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง - บางแค และเตาปูน – ท่าพระ)
งานบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง - บางแค และเตาปูน – ท่าพระ)
( การออกแบบรายละเอียด, งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ )
งานศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี - พังงา - ภูเก็ต
งานศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี - พังงา - ภูเก็ต
( การออกแบบรายละเอียด )
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง
( งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ, การออกแบบรายละเอียด )
งานออกแบบรายละเอียดระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ส่วนต่อขยาย (บางปิ้ง – บางปู)
งานออกแบบรายละเอียดระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ส่วนต่อขยาย (บางปิ้ง – บางปู)
งานออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งกรุงเทพมหานค และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่เกี่ยวข้อง รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน (แบริ่ง - สมุทรปราการ)
งานออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งกรุงเทพมหานค และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่เกี่ยวข้อง รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน (แบริ่ง - สมุทรปราการ)
( การออกแบบรายละเอียด )