">

ถนนและทางพิเศษ

งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวง ขนาด 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 12ตอน พิษณุโลก – อ. หล่มสัก (ส่วนที่ 1)
งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวง ขนาด 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 12ตอน พิษณุโลก – อ. หล่มสัก (ส่วนที่ 1)
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซู-ทันบูไซยัด(ช่วงท้ายหมู่บ้านพญาตองซู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซู-ทันบูไซยัด(ช่วงท้ายหมู่บ้านพญาตองซู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
( งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ )
งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับตัดทางหลวงหมายเลข 12 กับทางหลวงหมายเลข 126 (แยกอินโดจีน)
งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับตัดทางหลวงหมายเลข 12 กับทางหลวงหมายเลข 126 (แยกอินโดจีน)
( การออกแบบรายละเอียด )
การศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย
การศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย
( งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ )
โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย สปป.ลาว
โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย สปป.ลาว
( งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ )
โครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
โครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
( การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง )
โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (Industrial Ring Road)
โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (Industrial Ring Road)
( การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง )
โครงข่ายสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน)
โครงข่ายสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน)
( การออกแบบรายละเอียด )
โครงการออกแบบถนนที่ทวาย ประเทศพม่า
โครงการออกแบบถนนที่ทวาย ประเทศพม่า
( การออกแบบรายละเอียด )
โครงการ R-12 ประเทศลาว
โครงการ R-12 ประเทศลาว
( การออกแบบรายละเอียด )
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนสายหลักกับถนนวงแหวน
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนสายหลักกับถนนวงแหวน
( การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง )
งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 ตอน อ.ร้องกวาง-เวียงสา (ตอน 1) ระยะทาง 23 กม.
งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 ตอน อ.ร้องกวาง-เวียงสา (ตอน 1) ระยะทาง 23 กม.
การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้นโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนจากบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองปากทา-เมืองปากคอบ-เมืองเชียงฮ่อน-เมืองคอบ (สปป.ลาว)
การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้นโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนจากบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองปากทา-เมืองปากคอบ-เมืองเชียงฮ่อน-เมืองคอบ (สปป.ลาว)