">

คลังน้ำมันและท่อขนส่งน้ำมัน

โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันพิจิตร
โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันพิจิตร
( การออกแบบพร้อมก่อสร้าง )
โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันลำปาง
โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันลำปาง
( การออกแบบพร้อมก่อสร้าง )
โครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2305) ขนาดความจุ 16,670 ลูกบาศก์เมตร
โครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2305) ขนาดความจุ 16,670 ลูกบาศก์เมตร
( งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ )
สัญญาจ้างออกแบบรวมก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำมัน T-802, T-803 และส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ คลังน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสุวรรณภูมิ
สัญญาจ้างออกแบบรวมก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำมัน T-802, T-803 และส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ คลังน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสุวรรณภูมิ
โครงการก่อสร้างขยายท่อส่งน้ำมัน และคลังน้ำมันของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ไปพื้นที่ภาคเหนือ
โครงการก่อสร้างขยายท่อส่งน้ำมัน และคลังน้ำมันของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ไปพื้นที่ภาคเหนือ
( การออกแบบรายละเอียด )
The Hydrant Network-Phase 2 At Suvarnabhumi Airport
The Hydrant Network-Phase 2 At Suvarnabhumi Airport
( การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง )