บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ:             1/814 หมู่ 17 ซอยอัมพร ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
เบอร์โทรศัพท์:             02-532-3623-33  

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานที่ติดต่อ:             1/814 หมู่ 17 ซอยอัมพร ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์:             02-532-3623-33  ต่อ 313 หรือ 617 
อีเมล:                         admin@index.co.th